ORE @ A4 – Bratislava, SK

October 7 / 20.00 / concert / 8 € at the venue / 6 € / 1 € students in pre-sale

A4

Švédsky zvukový umelec, skladateľ a “terénny nahrávač” BJ Nilsen prichádza predviesť elektroakustický projekt ORE. Atmosférická kompozícia na tému zvukov baníctva využíva nahrávky z rudných a uhoľných baní v Nórsku, Rusku, Česku, Fínsku a Holandsku, ktoré umelec nahrával počas štyroch rokov. Inšpiráciu konceptom “temnej ekológie” dotiahol Nilsen do pôsobivého predstavenia, skúmajúceho dopady baníctva na spoločnosť a prírodu.

Dielo vzniklo na objednávku festivalu Sonic Acts a parížskej organizácie Ina GRM, v A4 ho zažijeme v rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, kofinancovaného EU programom Kreatívna Európa a Fondom na podporu umenia.

Za domácim ambientným projektom Alapastel stojí producent Lukáš Bulko, ktorý so svojimi spoluhráčmi zahrá program, vystavaný zo staršieho aj nového materiálu.

vstupné: 8 € na mieste / 6 € / 1 € študenti v predpredaji

The Swedish sound artist, composer and field recorder BJ Nilsen comes to present his electroacoustic project ORE. The atmospheric composition on the topic of mining sounds uses the recordings from ore and coal mines in Norway, Russia, the Czech Republic, Finland and The Netherlands, recorded by the artist in the past four years. The inspiration by the concept of the “dark ecology” was made into an impressive performance, examining the impacts of mining on the society and the nature. The artwork was commission by the festival Sonic Acts and the Parisian organization Ina GRM. In A4 we will experience it as a part of the project of international cooperation Re-Imagine Europe, co-financed by the EU’s program Creative Europe and the Slovak Arts Council.

October 7 / 20.00 / concert / 8 € at the venue / 6 € / 1 € students in pre-sale